Thanh toán

1. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ tại cửa hàng Trang Sức PA

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

- Ngân Hàng ACB - CN HCM- STK: 24256668. NGUYỄN KHẮC HOÀI ANH