Bảo hành và thu đổi

   • Chính sách bảo hành: bảo hành làm mới miễn phí trọn đời sản phẩm
   • Chính sách đổi trả
    1. Đối với trang sức vàng thì giá trị thu là 70% giá trị sản phẩm, và đổi là 80% giá trị sản phẩm (trừ những sản phẩm đặc biệt sẽ có giá trị thu, đổi khác)
    2. Đối với trang sức bạc thì không có giá trị thu, dổi